Espot

Per una Badalona del canvi. Això va de futur!